దీక్షకు సంఘీభావం

Published: Thursday January 21, 2021

ఈరోజు ఖమ్మం జిల్లా వైరా లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్యవైశ్య ఐక్యవేదిక సంఘము ఆద్యర్యములో ఆర్యవైశ్య కార్పొరేషన్ మరియు EWS రిజర్వేషన్ కొరకు చేపట్టిన నిరసన దీక్షకు, జిల్లా బీజేపీ మరియు ఆర్యవైశ్య నాయకులు, కుంచం కృష్ణారావు సంఘీభావం తెల్పి మద్దతు ప్రకటించారు, ఈ సంఘీభావం లో బీజేపీ మధిర పట్టణ అధ్యక్షుడు పాపట్ల రమేష్ సంఘీభావం తెల్పి మద్దతు ప్రకటించారు.