అధికారంలో ఉన్నా, లేకున్నా చంద్రబాబు బీసీలకు వెన్నుపోటు పొడుస్తూనే ఉన్నారు!

అధికారంలో ఉన్నా, లేకున్నా చంద్రబాబు బీసీలకు వెన్నుపోటు పొడుస్తూనే ఉన్నారు!

ఆంధ్రప్రదేశ్ : అధికారంలో ఉన్నా, ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా చంద్రబాబు బీసీలకు వెన్నుపోటు పొడుస్తూనే ఉన్నారని

Read More